Technológia Trendek Telekommunikáció Társadalom Állás
IDG News

Hírlevelek
Iratkozzon fel hírleveleinkre!

 Napi hírlevél
 Biztonság
 Hardver
 Távközlés
 Üzleti megoldások
Archívum
Kiadó
IDG
IDG Hungary Kft.

1075 Budapest
Madách I. út 13-14.
A épület, IV. em.

Kapcsolatfelvétel,
információ, észrevétel


Festőállvány vagy wurlitzer
2002. év 35. szám

A Photoshop 7.0-t használó festőállványnak kevéssé vált be szerzőnk számítógépe, de aleatorikus zene hallgatására kiválóan alkalmas.

A múlt hónapban csúnya, titokzatos, hosszan tartó, de végül is leküzdött üzemzavarról esett szó ebben a rovatban. A veszély nem volt reális, épp ezért sikeresen hárítottam el, ilyenkor pedig az ember hajlamos lesz elmérni a farkát, és olyasmibe fogni, ami nem jöhet össze sehogy; most például teljes mellszélességgel fordulok a Photoshop felé.
Egy noteszgéppel, 800x600-as megjelenítő, 192 mega memória. Aztán majd csodálkozni fogok, ha nem működik.
Ha mindezt rendesen felturbózott grafikai munkaállomáson művelném, abban is volna veszedelem, de másfajta. A Photoshop, mint minden képszerkesztő alkalmazás, a lényünk legmélyén lakozó gyermeket szabadítja el, ennek megfelelően az történik, hogy leülünk megvizsgálni a program új szolgáltatásait, majd napokon át hátborzongatónál hátborzongatóbb képzőművészeti alkotásokat hozunk létre, cikk meg sehol.
Lehetséges, persze, hogy ez csak velem van így, ám ez nem enyhítő körülmény, hanem súlyosbító. Pedig arról még nem is beszéltünk, hogy rettentő műveim létrehozása közben én ráadásul jól érzem magam, és ez a legnagyobb bűn, ami a nálunk mostanság regnáló neoviktoriánus etika szerint egyáltalán elkövethető: olyasvalaminek örülni, ami pénzt se hoz a házhoz, meg ártani se árt senkinek.


A radírozás művészete

Csapjunk is a lovak közé íziben, de elöljáróban azért szögezzünk le valamit: a Photoshop az idők kezdete óta mindig a legjobb képszerkesztő alkalmazás volt a piacon, és továbbra is az. Más kérdés, hogy a 7.0-s verzióban nincsenek egetverő újdonságok, tehát nem mondhatom azt, hogy minden hithű Photoshop-felhasználónak késedelem nélkül upgrade-elnie kell. Persze van itt néhány dolog és jók is ezek a maguk módján, de ha most a Photoshop 6.0-t használjuk, és csak köztörvényes bűntettek elkövetése árán tudnánk a 7.0-ra váltani, akkor maradjunk inkább erkölcsösek.
A legszembeszökőbb, bár másodren-dű frissességű vívmány a File Browser, amelynek egy megvalósulási formájával tavaly ősszel a Photoshop Elementsben már találkoztunk. Akkor azt írtam, hogy ez a dolog "a Photoshop következő verziójának se okvetlenül válna hátrányára. (Pláne, ha nem lenne annyira lomha, amilyen.)" Nos itt van, összességében ugyan messze elmarad az öt évvel ezelőtti ACDSee 2.3 színvonalától, de most már legalább létezik. Ezzel együtt, ha csakugyan van a háznál egy ACDSee vagy egy ingyenes SlowView, célszerű továbbra is azt használni, tekintve, hogy a Photoshop képböngészője fölöttébb lomha. (Tehát nem a SlowView a lassú, mint neve alapján gondolnánk, hanem a Photoshop 7.0 képböngészője, és nem kicsit lassú, hanem nagyon.) Persze azért van benne valami jó is, jelesül az, hogy a képeket a könyvtárszerkezettől függetlenül különféle osztályokba sorolhatjuk vagy rendfokozattal ruházhatjuk fel (A-tól E-ig). Ugyanabban a könyvtárban lehetnek befejezett és félkész munkák, kiemelten sürgős és különféle megrendelőknek szánt munkák, s ezeket mint elkülönítve, okszerűen csoportosítva láthatjuk, ha nagyon sok türelmünk és rettentő gyors gépük van. Ha egyik sincs, akkor ne nagyon forszírozzuk a File Browser használatát, kiváltására valószínűleg a szintén ingyenes IrfanView a legjobb, az gyors mint a hétszentség, és az Options | Properties | Misc 2 | Set external viewer/editor (for menu 'File'): sornak a megfelelő értéket adva integrálható a Photoshoppal, utána megkeressük a képet, leütjük a ·ShiftÓ-·EÓ billentyűkombinációt, és ott a kép a Photoshop munkaasztalán. Ha viszont inkább egerészni szeretünk, akkor megfogjuk a képet az ACDSee ablakában és egy mozdulattal behúzzuk a Photoshop munkaterületére, az eredmény ugyanaz. A File Browser nevű újdonságot pedig el lehet felejteni egy darabig.
(Mellesleg a File Browser nemcsak az én gépemen lassú. Olvastam olyan beszámolót, melynek szerzője duálprocesszoros munkaállomást használ 2 giga RAM-mal, de a File Browser ott sem tudott elfogadható produkciót bemutatni. Más kérdés, hogy az általam használt gépen az egész Photoshop csigalassú, de az nem a Photoshop hibája és nem is a gépé, hisz' külön-külön semmi baj velük. Egyszerűen nem egymáshoz valók, van ilyen.)
Ígéretes újdonság viszont a Tool Presets nevű szolgáltatás, aminek az a lényege, hogy valamely eszköz egy adott beállítását későbbi újrahasznosításra el tudom menteni. A dolog megértéséhez tudnunk kell, hogy a Photoshopban még a radírnak is fölöttébb sokfajta beállítási lehetősége és ennek megfelelően megszámlálhatatlan különféle állapota lehet. Először is van neki három alapvető létezési módja, úgymint közönséges radír, háttértörlő, és mágikus radír. Az utóbbi kettőt most mellőzzük, a közönséges radír működhet blokkszerűen, ceruzaszerűen és ecsetszerűen. Most az első kettőt tegyük félre, maradjon az ecsetszerű működés, mely esetben a variációk száma elméletileg és gyakorlatilag végtelenné vált, mert hiszen új ecsetet akkor hozok létre, amikor jólesik, erre mindjárt visszatérünk. Mármost az ecsetszerűen működő radírnak olyan további jellemzői vannak, mint a törlés mélysége (opacity, vagyis egy radírmozdulat után mennyi marad vissza az eredetiből, egytől százig terjedő skálán kifejezve), továbbá a törlés egyenletessége (flow; nyilvánvaló, hogy a közönséges radír se mindenütt pont ugyanúgy töröl, hanem hol jobban, hol kevésbé; ez is egytől százig terjedő skálán kifejezve). Adott esetben igen sok időbe telhet, mire kikísérletezem a célomnak leginkább megfelelő radírt, ezt most már pár kattin- tás révén el tudom menteni. Ily művelet látható az 1. képen, ahol mellesleg egy grafikai műremeket csodálhatunk meg a maga teljes pompájában; én alkottam és szerintem gyönyörű.


Szépia ecset, matt irónok

Ami mármost az ecseteket illeti, annyit azért jegyezzünk meg elöljáróban, hogy a Photoshop nem festőprogram. Aki festőprogramra vágyik, forduljon bizalommal a nagy múltú Painterhez, amely egyébként mindig más cég zászlaja alatt hajózik, most, amikor ezt a szöveget írom, este hét után öt perccel, épp a Corelé. A Photoshop ezzel szemben képszerkesztő, benne az ecsetek kvázirealisztikus volta egyfajta plusz szolgáltatás csupán. Van e tárgyban egy általánosabb jellegű észrevételem is, jelesül az, hogy amikor valamely művészeti technika (eszköz + anyag + eljárás) másnak kíván látszani, mint ami valójában, az mindig giccsgyanús. Volt ugyan egy rövid korszak, amelyben akrilfestmények készültek különféle fotók alapján, azzal a bevallott céllal, hogy a kész művek a fotóktól lehetőleg ne is legyenek megkülönböztethetők, ám ez az iménti állítást nem gyengíti, hanem erősíti. Egy kép vagy egy szobor akkor hiteles, ha a választott technika egyedi, sajátszerű, más úton reprodukálhatatlan jellegzetességeit aknázza ki, a mű ettől még nem okvetlenül lesz jó, de legalább őszinte lesz. Ha viszont az akvarell olajnak akarja mutatni magát vagy a számítógépes grafika akvarellnek, akkor hitelte-len, tehát olyan, mint hazudozó államtitkár a híradó éjfél utáni kiadásában, amit leginkább múltba révedő, magányos éjszakai alkoholisták néznek, de ők se az államtitkár délceg alakjára fokuszálnak elsősorban, hanem visszaidézik 1986. augusztus 27-ét, amikor Irén másodjára jött fel abban a szűk kartonruhában, hozott magával disznósajtot és négy üveg bort, s közben a tévében azt lehetett látni, hogy Szovjet-Üzbegisztánban visszaélések miatt halálra ítélték a volt gyapot-feldolgozási minisztert.
Ez a hasonlat kissé talán kanyargós volt, viszont szép, úgyhogy hagyom.
Ott tartunk tehát, hogy a Photoshop 7.0 megítélésekor nem a némiképp újraírt festőgép adottságai a legfontosabbak. Persze a reklámgrafikában minden lehetséges, egyebek között az is, hogy a grafikusnak szénrajzot kell alkotnia, éspedig Photoshopban, ami erre nem igazán alkalmas, de a grafikus majd ezt is megoldja valahogy, hiszen a csodák művelése az ő alaptevékenységéhez tartozik. Utána esetleg hazaviszi a gyereket, majd krumplit pucol.
Persze ezzel együtt a Photoshopban lehet (virtuális) szénnel, pasztellel vagy olajjal dolgozni, az ecsetekhez meghatározott fedőképesség és egyenletesség rendelhető, ez ugyanaz az opacity és flow, amivel a radír tárgyában föntebb már szembesültünk, de hát most nem radírról van szó, hanem ecsetekről, ezért más szók tolulnak az ajkainkra. Emellett olyan is van, hogy jitter (remegés), továbbá esetleg szín- és alakdinamika, szórás (scattering), textúra, zaj, valamint jó pár olyan módozat, amely a képszerkesztő programokban egyébként a rétegek egymásba olvasztásakor fordul elő. Emellett, mint mondtam, bármi ecsetté válhat, azaz létrehozok egy műalkotást, amilyen például a 2. képen csodálható meg, egyébként csakugyan sikerült darab, persze munkám is volt vele, és abból egyetlen mozdulattal ecsetet csinálok, megjelenik az a párbeszédablak, amit a kép fölső részén látunk, ott nevet adok az ecsetnek és annyi. Akár a Mona Lisából is válhat ecset, vagy a Sziklás Madonnából is, akkor az én művemből mért ne.
Vannak egyébként előre definiált ecsetek is bőséggel (3. kép, ez a mű egy másfajta grafikai megközelítést reprezentál és így másfajta esztétikai örömet okoz), ezeknek a sorát bővíthetjük. És, mint már volt szó róla, minden ecset radír is egyben, ezért például lehetőségemben áll úgy radírozni, hogy mondjuk Van Gogh lekicsinyített, tíz és harminc százalék közötti átlátszóságú napraforgóit szórom a törölni/halványítani kívánt felületre véletlenszerű eloszlásban és akként, hogy a becsapódó napraforgók különféle helyi színmódosulásokat is eredményezzenek.
Némelyek a Photoshop szemére vetik, hogy bárha támogat különféle digitalizáló táblákat, nem reagál automatikusan (az ecsetek okszerű és valós idejű átparaméterezésével) a művészeti dolgozó mozdulatainak sebességére, és én ezt el is hiszem. Talán csakugyan nem reagál.
Az élet gyötrelmekkel telített, amúgy pedig semmis, de hát ezt már Shopenhauer is megmondta.


Fürtös, láncos, táncos, nyalka

Fájdalmainkat viszont enyhítheti, hogy nemcsak ecset meg radír lehet az elmentett szerszámok között, hanem bármi, akár egy meghatározott méretű kivágónégyzet is, vagy mondjuk a text tool általam kívánatosnak vélt állapota a font/ bekezdés attribútumokkal egyetemben, és így azt a problémát is áthidaltam, hogy a Photoshopban valódi szövegstílusok nincsenek. Továbbá nemcsak szerszámokat menthetünk el, hanem teljes munkakörnyezetet is. Amellett, mint mondtam, a Photoshop mégiscsak elsősorban képszerkesztő, és e minőségében van legalább egy fontos új szerszáma, a healing brush, magyarul a gyógyító ecset. Lényegét a 4. képre pillantva azonnal beláthatjuk: a hajadon a healing brush két mozdulatától elvesztette a láncait. Ha ugyanez a hajadon negyven évvel idősebb volna, ugyanezen a módon a ráncait veszíthetné. Van még egy hasonló új eszköz, a patch, esete válogatja, mikor melyiket célszerű használni, mindenesetre ügyes mindkettő.
Kisebb jelentőségű, de azért említést érdemel az Auto Color funkció, amely egyetlen kattintással löki helyre a digitális fotók színegyensúlyát, mindamellett a gondos kézi beállítás továbbra is meggyőzőbb eredményt hoz, vagy legalábbis olyat, amilyet én látni akarok. Az Auto Colornak igazából egy nem profi alkalmazásban volna szerepe, bár ha sok fotót kell gatyába rázni, és persze másfél órával a nyomdai gépindulás legvégső határideje után, akkor itt is nagy haszna lehet.
Ami a Photoshop utánfutóját, az ImageReadyt és ezzel összefüggésben a webfejlesztéssel kapcsolatos ügyeket illeti, ott inkább kényelmi vagy, mond- juk így, hatékonyságnövelő változások tapasztalhatók. Lett egy ügyes rollover-paletta, amely persze nemcsak vagy nem elsősorban arra való, hogy egérmutatóra változó gombokat gyártsunk vele. A rollover hatások itt rétegekkel kapcsolhatók össze, ami jóval kulturáltabb benyomást fog kelteni, például pár kattintással megvan a navigációs sáv, a hozzá tartozó JavaScript kódot pedig a program összehozza. Sajnos azonban az én gépemen, vagy hogy precízek legyünk, 192 mega memória mellett az ImageReady éppoly lassú, mint maga a Photoshop, és most jött el az a pillanat, amikor a folyton zakatoló (és persze szintén lassú) merevlemez hallgatásába belefáradtam.
Grafikus alkalmazásról legközelebb akkor írok, ha lesz erre alkalmas hardverem; ha nem lesz, foglalkozom valami mással. Zenével mondjuk. Festőállványnak ez a gép, ami most van, nem jó; wurlitzernek attól még beválhat.


Alea iacta est

Persze a zene, amiről szó lesz, valamilyen értelemben informatikai jellegű, ugyanis eleve számítógép általi megszólaltatásra szánták, sőt csakis számítógép szólaltathatja meg. Ráadásul minden alkalommal - minden lejátszásnál - másképp.
Vagyis ezeknek a műveknek nincs rögzített formájuk, csak változataik vannak, közülük pedig hol ez hangzik el, hol az. Számuk nem végtelen, bármelyik változat a művész(ek) által létrehozott alapelemek egy véletlenszerűen generált variációja csupán. Ezen elemek kellően nagy száma esetén minimális az esélyünk arra, hogy kétszer halljuk ugyanazt a változatot, viszont az elhangzó zenét mégse a szél hordja össze, így arra sincs esély, hogy a lejátszószoftver egy ábrándosabb pillanatában a KIMSZ-induló vagy a Sztálin-kantáta szívhez szóló hangsoraival örvendeztesse meg a publikumot.
Lehet, hogy mindez elsőre kissé bizarrnak tűnik, pedig az alapgondolat maga nem új, valójában az aleatorikus zene több mint fél évszázados ideájának egyfajta betetőzésével állunk szemben. Az "aleatorikus" szó jelentését illetően forduljunk bizalommal Finály Henrik latin szótárához, ezt az Arcanum jóvoltából bármikor megtehetjük (korábban könyvritkaság volt ez is). Tehát: "alea, ae, nn. 1) koczkajáték és átalán minden szerencsejáték. 2) átv. ért. koczkáztatás, véletlen, veszélyeztetés, átalán a mi bizonytalan [...] Üaleatorius, mn. [aleator] játékoshoz tartozó, játékos, játék-, játszó".
Zenei értelemben ez a fogalom Boulez 1957-ben tartott Alea című darmstadti előadása óta használatos, itt olyan zenei fejlődésről volt szó, amely "meghatározott időtartamon belüli véletlen események láncolata" lesz, noha egyszersmind "átfogóan megszabott irányt mutat". Mellesleg az aleatorikus zene első példája akkor már készen is volt, nevezetesen Stockhausen Klavierstück XI. című darabja, melynek a részeit véletlenszerű sorrendben kell lejátszani. Ugyanakkor már születőben volt Boulez Harmadik zongoraszonátája is, ahol az első szólam tíz különálló, kombinálható lapra írt tíz szakaszból áll, bár nem minden kombináció megengedett.
Ezeknél a műveknél tehát az előadó avatkozik bele a mű struktúrájába, illetve, hogy pontosabban fogalmazzunk, ő hozza létre az akkor és ott érvényes szerkezetet. Manapság viszont a zeneszerzőtől elkülönülten létező interpretátor esetleg nincs is, a művet nem előadásra szánják, hanem egyből cédére kerül, tehát hiába írják külön kártyalapokra a szerkezeti egységeit, ha nincs, aki a paklit megkeverje. Illetve van, a lejátszószoftver, ám ez esetben a számítógép egészen különleges, korábban nem létező szerephez jut, amennyiben a művet nemcsak megszólaltatja, hanem valamiképp konstituálja is. A zenei anyag tehát meghatározatlan, esetleges és többértelmű, azaz minden megszólalásakor új reagálásokat és értelmezéseket indukál, mondhatni, a jelentések végtelen tárházát jeleníti meg, már ha egy zeneműnek bármifajta jelentést tulajdoníthatunk.
Hasonlóról egyébként nemcsak zeneszerzők ábrándoznak, valójában a mobil szobrászat is valami effélét igyekszik megvalósítani, tehát az aleatória eszméje a zenei világon túlmutat és ebben az értelemben jó százéves esztétikai és művészetfilozófiai előtörténete van. Irodalmi vonatkozásban Mallarmét említhetjük a Livre című monumentális munkájával, amit végül is nem fejezett be, noha egész életében dolgozott rajta. A Livre mozgó műalkotás lett volna, különálló füzetek sorozata, a füzeteken belül is felcserélhető lapokkal. Ahogy Umberto Eco megfogalmazza, "folytonos fúzióban levő világgá akart lenni, amely folytonosan megújul az olvasó szemeláttára, mindig új oldalait mutatva annak a poliéderszerű abszolútumnak, amit - nem mondhatnánk, hogy kifejezni, de - helyettesíteni és realizálni kíván".


De túl zenén, túl síp-dobon

Ami tehát ez idő szerint a dolgozószobámban szól, par excellence aleatorikus zene, noha ezzel együtt messzemenően hallgatható. Természetesen ahhoz, hogy a számítógép a zeneszerző bűvészinasává nője ki magát, speciális technológiai háttér kellett, ennek neve is van, Digitális improvizációnak hívják. A felhasználó számá-ra .di kiterjesztésű zenei állományokban és ez ehhez szükséges lejátszóprogramban testesül meg, vagyis ezt a zenét, mint mondtam, csakis számítógépen lehet lejátszani. (Egyelőre legalábbis.) A Digitális improvizáció szabadalomként Magyarországon, az EU-ban, az Egyesült Államokban és Japánban bejegyzés alatt áll; külön érdekesség, hogy a szabadalom tulajdonosa és a zeneszerző ugyanaz a személy. Művészneve MS3, ahol az MS betűpár nem a Microsoftot jelenti, hanem azt, hogy Mester Sándor, a 3 pedig értelemszerűen hármas verzió. Vagyis MS3 felmenőjét és felmenőjének felmenőjét is Mester Sándornak hívják. Ez a név e lap olvasóinak amúgy valószínűleg nem ismeretlen, de ha mégis, a Ki kicsodában megtalálható.
A cédé címe MS3 featuring Korai öröm, júniusban jelent meg, az MCD nevű disztribútor terjeszti, megvehető a nagyobb üzletekben, postai utánvéttel a www.digimpro.com című oldalon is megrendelhető. A lemezen három hagyományos audio track, és nyolc DI (Digital Improvization) formátumú felvétel (úgynevezett diSong) található, ezeket a mellékelt diPlayer telepítése után lejátszva ugyanannak a számnak mindig más verziója szólal meg. Más lesz a hangszerelése, más a szerkezete is; a lehetséges változatok száma három-négyezer, és ezek egymással teljesen egyenrangúak, kitüntetett változat nincs, ahogy végső igazság sincs, se a zenében, se azon kívül. Ez csak azért tűnik furcsának, mert a művészet mindig is valamifajta örökérvényűségre vagy időn kívüliségre pályázott, még a Boci, boci, tarka című alkotás létrejötte is arra az előfeltevésre épül, hogy a fületlen-farkatlan boci problematikája megragadható és végső tökéletességű zenei formába önthető. Ugyanakkor a lelke mélyén mindenki tudja, hogy az állítólag örökérvényű, időn kívüli és végső tökéllyel bíró dolgok is véletlenszerűek, esetlegesek és mulandóak, magánvaló igazság pedig egyáltalán nem létezik. Annyira, hogy talán még ez se igaz.

Váncsa IstvánNyomtatható verzió   Küldje tovább e-mailben   Hozzászólások  

IDG Konferencia
2004. 11. 23.

Konferencia:
 Mobile content and
 business solutions


IT Cégek
Mutassa be cégét, vállalkozását olvasóinknak, leendő üzleti partnereinek!
Regisztráció  Cégbemutatók 
Szolgáltatások